Que demanem

Demanem la construció d’un nou Insitut d’educació secundària al barri de Cappont, a la ciutat de Lleida.

El barri de Cappont té aproximadament uns 12.000 habitants i és una de les zones amb més projecció de creixement de població. En ell es troba la infraestructura principal de la Universitat de Lleida entre altres equipaments.

Per donar serveis de l’escolarització obligatòria a aquesta població resident, compta des de fa temps amb una escola bressol i tres escoles d’infantil i primària, amb un total de quatre línies per curs (uns 110 alumnes). Una d’aquestes escoles es de nova construcció precisament per donar cabuda a aquest increment poblacional.

Els alumnes del nostre barri, quan acaben l’etapa de primària, actualment han de continuar els estudis de secundària (ESO) a l’anomenat “Camp Escolar”, tres instituts situats als afores de la trama urbana, entre les carreteres LL-11 i N-Ila, lluny del nucli de Cappont.

L’edificació d’un institut al barri es tracta d’una “acció urgent” per donar resposta a l’escolarització en secundària d’aquest barri i servirá per equilibrar la distribució dels equipaments educatius a la ciutat.

Aquesta és una reivindicació històrica però molt necessària.