2014 Proposta i carta d’al·legacions dirigida al departament d’Ensenyament

12 decembre 2014

Carta d’al·legacions dirigida al departament d’Ensenyament

Proposta per sol·lucionar l’excés d’alumnat a les escoles de Cappont i per dotar al barri d’institut, redactada per les tres escoles del Barri

S’estén  el  present  escrit  per  proposar  una  possible  solució  a  dues problemàtiques relacionades  amb  l’àmbit   educatiu  presents  al  barri  de Cappont:  l’increment  de l’alumnat  i  la  manca  d’un  institut  al  barri.

El  barri  de  Cappont  de  la  ciutat  de  Lleida  és  una  de  les  zones  que  més  ha  crescut  els  últims  anys  cosa  en  gran   part  perquè  moltes  parelles  joves  s’hi han instal∙lat.  Aquestes  parelles  joves  són  principalment  les  que  han   afavorit l’increment  de  la  població  infantil,  al  contrari  de  la  dinàmica  que  es  registra a  la majoria  dels  altres   barris  de  la  ciutat  de  Lleida.

Per  donar  servei  al  barri  de  Cappont  hi  ha  actualment  tres  escoles  d’educació infantil  i  primària:  l’escola   Frederic  Godàs,  l’escola  Camps  Elisis  i  l’escola Francesco  Tonucci.  Aquestes  tres  escoles  sumen  un  total  de   quatre  línies educatives,  cosa  que  suposa  en  aquestes  etapes  educatives  un  mínim  d’uns cent nens  i  nenes   per  curs.

Amb  l’increment  coninuat  de  la  població  infantil  que  ja  s’ha  esmentat,  les  tres escoles  no  han  pogut  assumir   els  últims  tres  cursos  la  totalitat  de  l’alumnat originari  del  barri    per  la  qual  cosa  els  Serveis  Territorials  del   Departament d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  van  prendre  la  decisió d’augmentar l’oferta   d’alumnes  en  una  de  les  escoles  un  curs  determinat,  és  a dir,  de  crear  els anomenats  “bonys”.

Per  poder  acollir  aquest  sobre-­‐alumnat  (“bonys”)  per  al  qual  no  estaven preparades  les  escoles,  es  van  haver   d’habilitar  com  a  aules  espais  que  en  un principi  no  estaven  pensats  ni  dissenyats  per  a  aquesta  funció.  Si  es   té  en compte que  els  “bonys”  es  posen  en  els  cursos  dels  nens  i  nenes  més  petits (P3),  es  pot deduir  que  qui   ha  de  patir  aquests  espais  no  adients  són  els  més delicats justament.

Aquest  curs,  2014-­‐2015,  s’ha  tornat  a  produir  la  situació  de  sobre-­‐alumnat  al barri,  cosa  que  ha  implicat  que   s’hagi  establert  carregar  amb  un  altre  bony una escola  del  barri.  I,  amb  la  demografia  i  taxa  de  natalitat  del   barri,  és  una situación que  es  preveu  es  repeirà  encara  uns  quants  cursos  més.  D’aquesta manera,  s’arribarà  a   una  situació  on  ja  no  serà  materialment  possible  encabir més alumnat  a  les  escoles,  escoles  que  d’altra   banda  comencen  a  estar  més que sobresaturades  d’alumnat  (hem  de  recordar  l’augment  d’alumnes  per  aula   que s’ha imposat  aquest  curs).

Som  conscients  que  aquest  excés  és  temporal  i  que  la  situació  potser  es regularitza en  uns  cinc  o  sis  anys   però  la  situació  és  insostenible  perquè  les escoles  del  barri ja  han  sobrepassat  el  seu  límit.

Per  una  altra  banda,  Cappont  té  vigent  una  reclamació  antiga  en  materia d’ensenyament,  l’institut  del  barri.   Ja  fa  temps  que  totes  les  escoles  del  barri reclamem  que  es  construeixi  un  institut  al  barri  que  doni  sortida  a   l’alumnat de les  nostres  tres  escoles  i  que  eviti  el  desplaçament  fins  al  Campus  Escolar, molt llunyà  i  de  diacil   accés  des  del  barri  ja  que  implica  travessar  la  variant de  Lleida (LL-­‐11),  una  via  amb  un  volum  de  trànsit  molt   elevat.

Aquesta  reclamació  compta  amb  el  suport  de  totes  les  associacions  i  organitzacions del  barri  ja  que  es  valora   molt  positivament  que  els  nostres  nens  i  nenes  no hagin  de  marxar  del  barri  per  continuar  el  seu   ensenyament  i  afavorir  el  seu arrelament,  igual  que  passa  en  altres  barris  de  la  ciutat  on  ja  tenen  instituts.

Fins  i  tot  l’Ajuntament  de  Lleida  ha  donat  suport  a  aquesta  reclamació  i  va cedir uns  terrenys  per  a  la  seva   construcció  (ubicats  al  costat  de  l’escola Frederic Godàs).

Quan  semblava  que  estàvem  a  punt  d’aconseguir  el  compromís  del Departament d’Ensenyament,  un  canvi  de   govern  i  l’inici  de  la  important  crisi econòmica  que encara  patim  va  provocar  que  el  projecte  de  l’institut   quedés aparcat  sense termini  per  portar-­‐se  a  terme.

Davant  aquestes  dues  situacions,  les  AMPA  de  les  escoles  del  barri  volem presentar-­‐vos  una  proposta  que   podria  solucionar  aquests  dos  problemes, l’excés d’alumnat  i  la  manca  d’institut  al  barri.

A  manca  que  es  pugui  construir  en  breu  i  de  forma  definitiva  el  nou  institut de barri  (aquesta  continua  sent  la   nostra  reivindicació),  proposem,  com  a mesura provisional,  aprofitar  el  terreny  assignat  per  a  la  construcció   de l’institut  per instal·∙lar-­‐hi  uns  barracons  prefabricats  que  acollissin  una escola  d’una  línia  per encabir  l’excés   d’alumnat  del  barri.  Per  treure  un rendiment  i  una  continuïtat  a aquests  barracons,  a  mesura  que  s’anessin   buidant  per  manca  d’alumnat,  s’anirien utilitzant  per  constituir  l’institut  de barri,  amb  la  qual  cosa   facilitaríem  una  continuïtat  a  l’ensenyament  a Cappont.

D’aquesta  manera,  un  cop  superada  la  situació  de  crisi,  quan  el  Departament tingués  pressupost  per  a  la  construcció  de  l’institut,  ja  tindria  la infraestructura  docent  preparada  per  acollir  l’alumnat  i  instaurar  aquest   nou equipament  al  barri  de  Cappont.

Som  coneixedors  que  solucions  similars  s’han  utilitzat  en  altres  punts  del  país amb  bons  resultats.  És  per   aquesta  raó  que  volem  exposar-­‐vos-­‐la  per  al vostre  estudi  i  valoració.