Comunicat de premsa juny 2016

Cappont, Lleida 3 de juny de 2016

Cappont és un barri de Lleida situat, com bé diu el seu nom, al cap del pont vell de la ciutat que unia la Lleida capital (on es troba la Seu Vella) de l’horta de l’altra riba del riu Segre.

El barri de Cappont té aproximadament uns 12.000 habitants i és una de les zones amb més projecció de creixement de població. En ell es troba la infraestructura principal de la Universitat de Lleida entre altres equipaments.
Per donar serveis de l’escolarització obligatòria a aquesta població resident, compta des de fa temps amb una escola bressol i tres escoles d’infantil i primària, amb un total de quatre línies per curs (uns 110 alumnes). Una d’aquestes escoles es de nova construcció precisament per donar cabuda a aquest increment poblacional.

Els alumnes del nostre barri, quan acaben l’etapa de primària, actualment han de continuar els estudis de secundària (ESO) a l’anomenat “Camp Escolar”, tres instituts situats als afores de la trama urbana, entre les carreteres LL-11 i N-Ila, lluny del nucli de Cappont.

Ja fa molts anys que es va crear la comissió per a l’institut de Cappont amb la finalitat de reclamar a les administracions la construcció d’aquest IES al nostre barri. Les raons per tenir l’institut són moltes.

Amb la seva construcció es pretenia evitar als nostres fills i filles haver de desplaçar-se fins a tres quilòmetres per arribar al Camp Escolar i haver de travessar una via principal d’accés a la ciutat, amb un volum de circulació molt elevat.
A més, d’aquesta manera, donàvem continuïtat als estudis dels nostres fills i filles al barri i els integràvem més en la seva activitat diària, ja que evitaríem el desplaçament. A més, aquesta continuïtat es veuria afavorida per la presència de la universitat al barri.

I, últimament s’ha esdevingut una nova era: els instituts del Camp Escolar preveuen un problema d’espai quan les generacions noves hagin d’accedir ja que hi ha un increment important de nenes i nens a l’etapa de primària. Si tenim en compte on s’estan produint aquest increment, al barri de Cappont, veurem que estaria més que justificat que aquest augment a l’etapa de secundària es pogués encabir tota al barri del qual procedeix, a Cappont, en un equipament nou que els acollís. D’aquesta manera també evitaríem la sobrepoblació als instituts del Camp Escolar.

Fins al moment hem aconseguit promeses no concretades en fets per a les nostres
reclamacions. Entre aquests tenim la cessió per part de l’Ajuntament de Lleida al Departament d’Ensenyament d’un solar on es pogués construir l’institut tant desitjat. Amb aquesta cessió es pretenia comprometre el Departament a la seva construcció però sense que s’hagi aconseguit.

A més, hi ha hagut diverses resolucions del Parlament de Catalunya a favor de la seva  construcció, així com posicionament de diversos partits polítics en el seu favor.
Durant tots aquests anys de lluites continues hem vist construir instituts als altres barris de Lleida essent Cappont, actualment, l’únic barri (juntament amb Mangraners) que no té aquesta infraestructura educativa.

Diverses vegades, membres de la comissió per a l’institut de Cappont ens hem reunit amb el director dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament. Però sempre hem rebut promeses d’estudiar la situació i sense comprometre’s mai, ja que mai han tingut la intenció de portar a terme la seva construcció.

Cada vegada que s’ha esdevingut, no hem perdut l’oportunitat de reafirmar la nostra
determinació per a tenir un institut a Cappont com creiem que ha arribat el moment de tornar a fer.

Per aquesta raó, volem començar a efectuar de nou actes reivindicatius amb la finalitat de deixar clar que el barri de Cappont no renunciarà mai al seu institut, altrament promès per totes les administracions implicades fins al moment.

Dintre d’aquests actes, tenim previst fer una concentració a favor de l’institut al solar on s’hauria de construir. La concentració es farà el dia 3 de juny a les 17.00 hores i hi està convidat tothom que ens vulgui donar el seu suport. Durant la concentració llegirem un manuscrit i farem un acte simbòlic de col·locació de la primera pedra del nostre futur i anhelat institut de Cappont.

Posteriorment, convidarem a tothom que hagi vingut a coca amb xocolata per tal de donar un caire festiu a la nostra reivindicació.